click pentru Inspecţia Muncii

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
INSPECŢIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MUREŞ

Clădire sediu centralHarta judetul Mures

 

Informaţii angajator :

Utile/Formulare :

 

 

 

Contracte colective de muncă

la nivel de ramură

 

PUNCTELE DE LUCRU S-AU DESFIINŢAT !!!

"Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă" ( descarcă )

 

Debitori Lista principalilor datornici la plată comision conform ultimei balanţe lunare

Cont trezorerie pentru plata restanţelor la comision şi a dobânzilor pentru PĂSTRAREA CARNETELOR DE MUNCĂ: RO10TREZ4765032XXX010970 conform ordin 3156/12.11.2009 Conturi pentru plata amenzilor aplicate de către inspectorii de muncă de la Itm Mureş

Debitori Anunţ colectiv debitori pentru executare silită ( pdf)

 

Formulare utilizate în vederea autorizării SSM:

SSM Cerere si declaraţie pe propria răspundere

SSM Formular de înregistrare a accidentelor de muncă

SSM Obligaţiile angajatorului la temperaturi extreme

formular parola Formular solicitare parolă pentru transmitere on-line a registrului electronic

formular ag. ec. munca-n strainatate Model cerere inregistrare agenti economici cu munca-n strainatate

Formulare comunicare către Itm detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale