click pentru Inspecţia Muncii

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
INSPECŢIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ~ MUREŞ ~

Clădire sediu centralHarta judetul Mures

Program de audienţe conducere:

Activitate compartimente

Contacte/Link-uri utile:

Inspector şef

Jrs. Andrei Mureşan

Luni: 10.00 - 13.00

Inspector şef adjunct relaţii de muncă

Jrs. Eva Man

Marţi: 10.00-13.00

Inspector şef adjunct securitate şi sănătate în muncă

Ing. Sófalvi György Zsolt

Miercuri: 10.00 - 13.00

 

Data ultimei actualizări: 15.05.2015

Program de lucru

Luni - joi între orele: 8 -16.30

Vineri : 8-14

Program de lucru cu publicul:

Registratura:

Luni - joi între orele: 8.30 -16.30

Vineri : 8.30-14

 

Adresă sediu central :

Tg-Mureş, Str. Iuliu Maniu nr. 2, et. III Tel: 0265 - 262.698 interior 108 legislaţie, 107 carnete de muncă şi CCM, 309 contabilitate, 203 Revisal , Fax: 0265 - 262.698 , Telverde: 0 800 800 412 Cod Fiscal: 12528175 e-mail: itmmures@itmmures.ro Cont pentru comision şi taxe: RO10TREZ4765032XXX010970 deschis la Trezoreria Tg-Mureş

Consultaţi Noul Cod Civil