click pentru Inspecţia Muncii

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
INSPECŢIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ~ MUREŞ ~

Clădire sediu centralHarta judetul Mures

Program de audienţe conducere:

Activitate compartimente

Contacte/Link-uri utile:

Inspector şef

Jrs. Eva Man

Marţi: 10.00-13.00

Inspector şef adjunct relaţii de muncă

Jrs. Eva Man

 

Inspector şef adjunct securitate şi sănătate în muncă

Ing. Sófalvi György Zsolt

Miercuri: 10.00 - 13.00

 

 

Program de lucru

Luni - joi între orele: 8 -16.30

Vineri : 8-14

Program de lucru cu publicul:

Registratura:

Luni - joi între orele: 8.30 -16.30

Vineri : 8.30-14

 

 

Adresă sediu central :

Tg-Mureş, Str. Iuliu Maniu nr. 2, et. III Tel: 0265 - 262.698 , Fax: 0265 - 262.698 int. 111 , Cod Fiscal:12528175

e-mail: itmmures@itmmures.ro

Adresa de e-mail pentru trimiterea copiei dupa cartea de identitate :itmmures@itmmures.ro

Cont pentru comision şi taxe: RO10TREZ4765032XXX010970 deschis la Trezoreria Tg-Mureş

- Anunt în vederea achiziţionării Registrelor de zilieri - Acte necesare

 

  • Avertisment! În atenţia celor care vor să lucreze în străinătate Anunţ fals locuri de muncă-n Norvegia!
  • Conturi pentru plata amenzilor
  • Tarife Tarife aplicate pentru prestări servicii Itm
  • Plasarea forţei de muncă Registrul societăţilor care se ocupă cu plasarea forţei de muncă-n străinătate
  • Petiţie Despre petiţii adresate către Itm Mureş
  • Debitori comision carti de muncă Debitori comision la data de 01.08.2014
  • Somatii Anunt colectiv debitori, acte fiscale emise până la data de 17.10.2013
  • SomatiiAnunt privind salariul de baza minim brut pe economie incepand de la 01.07.2015

Consultaţi Noul Cod Civil